• ۰۹۱۷۷۵۱۴۳۶۹

محافظ کابل مدل Spring

  • جنس : پلاستیک
  • محافظ انواع کابل


اشتراک:

محافظ کابل ، کابل های شارژر و هندزفری اغلب بنابه دلایل متعدد خراب می شود که بیشتر به دلیل قطع شدن یکی از سیم ها و یا درآمدن سیم ها از روکش خارجی می باشد. البته خارج شدن سیم ها از روکش خارجی امکان برق گرفتگی را نیز به وجود می آورد که برای جلوگیری از خراب شدن کابل شارژر و هندزفری براثر قطع شدن سیم و … محافظ کابل ساخته شده است. این نوع محافظ حالت فنری دارد که این حالت را بعد از نصب روی کابل به خود کابل یا هندزفری نیز منتقل می کند.

بیشتر مواقعی که کابل یا هندزفری خراب می شود به علت قطع یا رد شدن سیم ها هست که محافظ کابل حالت فنریت را به سیم کابل یا هندزفری منتقل می کند که با خم شدن کابل دیگر مشکلی برای سیم ها به وجود نمی آید.

این مدل محافظ کابل ها از پلاستیک مقاوم ساخته شده اند ه وظیفه جلوگیری از خرابی کابل را تا جایی ممکن هست می گیرند.

 

<textarea id="BFI_DATA" ></textarea>

TRANSLATE with x
<input id="LanguageMenu_svid" autocomplete="on" name="LanguageMenu_svid" type="text" value="en" /> <input id="LanguageMenu_textid" autocomplete="on" name="LanguageMenu_textid" type="text" /> English
 
TRANSLATE with
COPY THE URL BELOW
<input id="ShareTextbox" name="ShareTextbox" readonly="readonly" type="text" /> <!--a id="TwitterLink" title="Share on Twitter">
Back
<input id="EmailSubject" name="EmailSubject" type="hidden" value="Check out this page in {0} translated from {1}" /> <input id="EmailBody" name="EmailBody" type="hidden" value="Translated: {0}%0d%0aOriginal: {1}%0d%0a%0d%0aAutomatic translation powered by Microsoft® Translator%0d%0ahttp://www.bing.com/translator?ref=MSTWidget" /> <input id="ShareHelpText" type="hidden" value="This link allows visitors to launch this page and automatically translate it to {0}." />
EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE
<input id="EmbedSnippetTextBox" name="EmbedSnippetTextBox" readonly="readonly" type="text" value="
setTimeout(function(){var s=document.createElement('script');s.type='text/javascript';s.charset='UTF-8';s.src=((location && location.href && location.href.indexOf('https') == 0)?'https://ssl.microsofttranslator.com':'http://www.microsofttranslator.com')+'/ajax/v3/WidgetV3.ashx?siteData=ueOIGRSKkd965FeEGM5JtQ**&ctf=true&ui=true&settings=manual&from=en';var p=document.getElementsByTagName('head')[0]||document.documentElement;p.insertBefore(s,p.firstChild); },0);" />
Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal
مشخصات فنی
جنس
پلاستیک
کارایی
محافظت از کابل
۰ نظر برای محافظ کابل مدل Spring
برای ارسال نظر، ابتدا باید به پنل کاربری خود وارد شوید. وارد شوید